Reading Mode
BELETTEN VAN
EERLIJKE
CONCURRENTIE EN
VRIJE HANDEL,
DE SPEERPUNTEN VAN DE EUROPESE EENWORDING
STUG VASTHOUDEN
AAN EEN WET
UIT 1964, TOEN HET
INTERNET NOG
NIET BESTOND
NOG STEEDS
GEEN WETTELIJKE BESCHERMING
VOOR MEER DAN
1 MILJOEN
ONLINE SPELERS
AL 11 JAAR
IN STRIJD MET
DE EUROPESE WETGEVING

Het Nederlandse Kansspelbeleid

Nederland maakt inbreuk op de basisprincipes van de Europese Unie. Het is de hoogste tijd dat Nederland overgaat tot het invoeren van de nieuwe Wet kansspelen op afstand voor de online kansspelmarkt. Deze wet laat al elf jaar op zich wachten en dat is schadelijk voor alle partijen, maar zeker ook voor het imago van Nederland als vooruitstrevend en toegewijd lid van de Europese Unie.

De nieuwe wet moet zo snel mogelijk ingevoerd worden omdat de huidige – uit 1964 daterende – Wet op de kansspelen overduidelijk niet meer relevant is in ons digitale tijdperk, maar vooral ook in strijd is met de Europese basisprincipes. Al in 2006 spande de Europese Commissie een inbreukprocedure aan tegen de Nederlandse regering, waarna Brussel in 2008 een duidelijk signaal afgaf: als Nederland niet met een nieuw vergunningstelsel voor kansspelen zou komen, dan zou de Commissie een proces aanspannen bij het Europese Hof. Nederland schikte zich in deze uitspraak en kondigde aan met nieuwe wetgeving en een nieuw stelsel te komen. 

Om tijdens de overgangsperiode controle te houden op het aanbod werd in 2012 de Kansspelautoriteit (KSA) opgericht. Deze onafhankelijke organisatie stelde in het belang van spelers, autoriteiten en aanbieders een aantal prioriteringscriteria op waaraan alle partijen zich houden. De regels zijn er voor bedoeld dat ook na het uitgeven van de vergunningen zoveel mogelijk consumenten hun weg naar betrouwbare sites blijven vinden. Zo wordt spelers een veilige en gereglementeerde omgeving geboden, kunnen autoriteiten toezicht houden en wordt aanbieders duidelijkheid verschaft. 

Met ingang van 1 juni jongstleden heeft de KSA echter plotseling en eenzijdig het aantal prioriteringscriteria uitgebreid, om online aanbieders uit de Nederlandse markt te weren. De nieuwe criteria hebben geen enkele wettelijke basis en werken contraproductief. Ze zorgen er namelijk voor dat de aanbieders met een Europese licentie die in een veilige en goed gereguleerde omgeving online kansspelen willen aanbieden, uit de markt gedrukt zullen worden. Hun plaats zal worden ingenomen door aanbieders zonder enige licentie die zich geen zorgen maken over hun reputatie en nauwelijks door de KSA te controleren zijn. 

We dringen er bij de Nederlandse overheid op aan om de Nederlandse burgers die al online spelen te blijven beschermen. We refereren daarbij aan de antwoorden van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 3 april 2015 op schriftelijke vragen van de Tweede Kamer: 

“In aanloop naar de totstandkoming van een vergunningsstelsel is het echter in het belang van de kanalisatie niet wenselijk om nu al van alle aanbieders te verlangen dat zij bijvoorbeeld geolocatietechnieken toepassen of betalingen via iDeal weigeren, omdat daarmee de honderdduizenden Nederlanders die al deelnemen aan kansspelen op afstand, zullen worden gedreven in de richting van onbetrouwbare aanbieders die ook na regulering niet voor een vergunning in aanmerking zouden komen. Zodra er een vergunningenstelsel is, zal dit anders komen te liggen, omdat aanbieders die aan de hoge eisen van het Nederlandse stelsel voldoen, dan wel een vergunning kunnen verkrijgen.”

De recente acties van de KSA gaan lijnrecht in tegen overheidsbeleid. Het is tijd dat we overgaan tot het invoeren van wetgeving op dit terrein, zoals voorgesteld door het ministerie. 

Na zoveel jaren van wachten begint ons geduld op te raken. Betsson is een legale, beursgenoteerde Europese onderneming die in heel Europa online kansspelen aanbiedt. Dat doen we op verantwoorde en transparante wijze in een veilige en beschermde omgeving voor de consument. We beschikken over meerdere Europese vergunningen en voldoen volkomen aan alle Europese regelgeving, onder andere wat betreft verantwoord spelen en het tegengaan van het witwassen van geld. Wij vinden het hoog tijd dat ook de Nederlandse politiek zich schaart achter Europese eisen waaraan Nederland nu als één van de weinige EU-landen niet voldoet. Zo niet, dan zal de goede reputatie van Nederland als een vooruitstrevend EU-lid met duidelijke normen voor de consumentenmarkt grote schade ondervinden. 

Het kan niemand verbazen dat we hierover verhaal halen bij de Europese Commissie en we hebben er alle vertrouwen in dat de Commissie de nodige stappen zal nemen om ervoor te zorgen dat Nederland voldoet aan haar Europese verdragsverplichtingen.